Doradztwo

Jako właściciel firmy ANMAR, oferuję doradztwo przy doborze materiałów w zakresie:

  • rozwiązań technicznych i architektonicznych o specjalności konstrukcyjno-budowlanej na podstawie posiadanych uprawnień budowlanych UAN-4224/60/50/87
  • doboru i zastosowania materiałów zgodnych z wymogami technicznymi
  • wyboru wykwalifikowanego i doświadczonego wykonawcy robót.

Posiadam potwierdzone przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. uprawnienia budowlane UAN-4224/60/50/87. 

certyfikat.jpg

Stwierdzenie
(uprawnienia budowlane)

Doświadczenie i znajomość branży: teoretyczną i praktyczną przekładam na doradztwo.

Doradztwo realizowane jest wedle poniższych zasad:

  • bezpłatne - dla inwestorów dokonujących zakupu kompletu materiałów na pokrycie lub remont budynku,
  • płatne - na zlecenie inwestora i po uzgodnieniu warunków.

W powyższych sprawach prosimy kierować się osobiście do siedziby firmy ANMAR.